A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ванчиковецька громада
Ванчиковецька сільська рада | УВАГА !!! СТАРА ВЕРСІЯ САЙТУ

Програма охорони навколишнього середовища

Дата: 18.12.2020 11:24
Кількість переглядів: 657

 

Паспорт

програми охорони навколишнього природного середовища

на території Ванчиковецької сільської ради

на 2021 рік

 

 • 1.Ініціатор розроблення Програми                                
 • Виконавчий комітет Ванчиковецької сільської ради
 • 2.Дата, номер документу про затвердження                                       
 • Рішення сесії  
 • 3.Розробник Програми                                                   
 • Виконавчий комітет Ванчиковецької сільської ради
 • 4.Відповідальний виконавець  програми                        
 • Комунальне підприємство «Благоустрій» Ванчиковецької сільської ради
 • 5. Учасники Програми                                                      
 • Виконавчий комітет Ванчиковецької сільської ради, КП «Благоустрій», організації та підприємства на території сільської ради, залучені спеціалізовані підприємства
 • 6.Термін реалізації Програми                                             
 • 2021 рік
 •  
 • 7.Обсяг фінансового ресурсу
 •    Програми на 2021 рік                                                                           

1807360

Ванчиковецький сільський голова                                                 В.С.Лупой

 

 

Програма охорони навколишнього природного середовища на території Ванчиковецької сільської ради  на 2021 рік

 

          Сучасний екологічний стан навколишнього середовища потребує вжиття природоохоронних заходів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку громади.

          Програма охорони навколишнього природного середовища території Ванчиковецької  сільскої  ради  на  2021 рік  (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991року; Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  № 1147  “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”  та враховуючи “Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” від 04.12.2006 року № 367.

          Підставою для розроблення Програми є наявність проблем на території, підвідомчій сільській раді, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів для охорони навколишнього середовища, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

 

МЕТА     ПРОГРАМИ:

 

            Дана програма  спрямована на реалізацію державної політики у сфері екології, підтримання природного середовища на належному рівні, потрібно постійно дбати про догляд за зеленими насадженнями, використовувати навколишнє природне середовище з користю для населення, поліпшуючи грунтозахисні системи, створюючи захисні зелені лісосмуги, здійснюючи інші заходи щодо охорони навколишнього природного середовища. Програма розроблена з метою  забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців територіальної громади від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Стан екологічної ситуації на території Ванчиковецької громади  та обгрунтування необхідності реалізації Програми:

        Екологічна ситуація на території Ванчиковецької громади характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення:

1.Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні та водні ресурси сільської ради і здоров’я людей. Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях,  поблизу річки Прут малих водтоків та водних об’єктів, в зоні житлової забудови - є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягає утилізації. Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території ради є охоплення максимальної кількості населення сільської ради послугами по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ. Зростанню кількості ТПВ сприяють товари одноразового використання; товари народного споживання з короткочасним терміном служби людині, які ми купуємо, споживаємо та викидаємо не дивлячись на їх залишкову вартість.

            Сприяє росту потоку сміття і тара, яка до того ж видозмінює його. Так за останні п'ятдесят років в твердих побутових відходах зменшилась кількість скла та металічних банок, в той же час значно зросла кількість пластику та інших полімерних матеріалів. На сучасному етапі розвитку суспільства кожна людина за даними статистики в середньому за одну добу створює до 1,5 кг твердих побутових відходів. І мають тенденцію до постійного зростання, що заставляє місцеву владу постійно шукати оптимальні шляхи утилізації відходів своїх громадян. Необхідно розробити «Схеми санітарного очищення території ОТГ» та системи роздільного збирання ТПВ, відсутні контейнери та машина для перевезення і складування ТПВ.

       Пріоритетом у поводженні з відходами має стати діяльність, спрямована на зменшення утворення відходів, роздільне збирання твердих побутових відходів і залучення відходів у процеси виробництва як ресурсів сировини та енергії. Важливим завданням є будівництво полігону твердих побутових відходів, а також  укладання договорів про співробітництво громад з метою приєднання до процесів сортувальної (переробної) лінії ТПВ.

      На даний час комунальне підприємство „Благоустрій” Ванчиковецької сільської ради   обслуговує  близько 3000 домогосподарств послугами з перевезення ТПВ в населених пунктах : Костичани,Ванчиківці, Думени, Новоіванківці, Ванчинець, Черленівка, с.Тарасівці, с.Форосна, с.Жилівка, с.Щербинці. Починаючи з 2021 року, територія облуговування КП «Благоустрій» доповнюється населеними пунктами в результаті приєднання до Ванчиковецької сільської ради.

2. Стан озеленення на території Ванчиковецької ОТГ потребує подальшого розширення та коригування.

Зелені насадження на території сільської ради  представлені: у с. Ванчиківці -центральним парком, алеєю по вул. Головна, у с. Костичани- центральним парком,алеєю, у с. Тарасівцісільським парком, с.Черленівка в центральному парку, тощо, зеленими насадженнями біля ставків  та  лісосмугами.

Насадження обмеженого користування представлені озелененими територіями присадибної забудови, шкіл, дитячих садків та інші. Наразі, при Ванчиковецькій сільській раді проведена акція озеленення за підтримки Чернівецької обласної державної адміністрації та Державних лісництв та агропромислових комплексів Чернівецької області. В результаті проведеної акції був організований суботник у всіх населених пунктах громади, було висаджено 2000 ялинок, 200 ялиць, 100 кленів, 100 шт. дубів, 500 шт. берези, тощо. Також на територіях дитячих садочків та шкіл були встановлені годівнички, згідно підтриманої акції «Нагодуй птичок взимку».

Зелені насадження формують ландшафт населених пунктів, є місцем повсякденного відпочинку населення, вони покращують природне середовище.

Стан зеленої зони ОТГ такий, що значна частина зелених насаджень досягла вікової межі і потребує негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні, напівсухі і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту. В ході реалізації програми були зачищені всі зелені насадження на території громади.

     Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: самостійне висадження садивного матеріалу на територіях паркових зон насаджень, скверів, цвинтарів.

       Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень  в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, вздовж  вулиць та доріг населених пунктів; оновлення існуючих насаджень і створення нових скверів та зеленої зони; ліквідація сухостою, аварійних , фаутних  та уражених дерев.  

 

3.Боротьба з карантинними  бур‘янами. Внаслідок масового розповсюдження карантинних рослин на території громади створилася загроза втрати земель для сільськогосподарського виробництва та заподіяння шкоди здоров’ю місцевого населення.

           Основними місцями поширення цих культур є відомчі смуги автомобільних та залізничних шляхів, узбіччя польових доріг, пустирі, звалища, береги річок, яри, присадибні ділянки. Захоплюючи нові площі карантинні рослини пригнічують іншу рослинність, порушують нормальне природне функціонування місцевих екологічних систем і створюють навколо себе власну екосистему, неприйнятну для природи нашої  місцевості.

  Найефективніші  засоби  боротьби – хімічний або механічний , які потрібно використовувати навесні на початку вегетаційного періоду. Проти карантинних рослин рекомендується застосовувати препарати гліфосатної групи, у тому числі: раундап, чистопол, антибур’ян, напал, торнадо.

 

4. Існуючий  екологічний стан водоймВодні ресурси перебувають у критичній ситуації, так  як за час існування водойм за рахунок наносів відбулося замулення, внаслідок чого утворились мілководні зони, які поросли очеретом, тростиною і поступово перетворюється у болото. На ціх ділянках створюється несприятливі екологічні умови. Заболочення території сприяє розмноженню різних інфекційних мікроорганізмів. Проведення робіт з очистки водойм є вкрай важливим питанням для якісної подальшої експлуатації водойм.

 

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ   ТА  НАПРЯМКИ    ПРОГРАМИ

 

           Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської  ради є:

 

Охорона і раціональне використання земель

         Забезпечення охорони та раціонального використання земель на території Ванчиковецької сільської ради:

Проведення агролісотехнічних  заходів на ярах,  балках  та інших ерозійно небезпечних землях;

Рекультивація  порушених  земель та використання родючого   шару грунту під час проведення  робіт,  пов'язаних  із  порушенням   земель;

Рекультивація  територій  стихійних сміттєзвалищ;

Засипка  і  виположування  ярів,  балок  з  одночасним їх дренуванням;

Заходи, пов'язані з створенням захисних лісових насаджень  на еродованих землях, вздовж водних об'єктів) та полезахисних смуг;

Поліпшення малопродуктивних земельних угідь;

Проведення обстеження грунтів.

Боротьба з карантинними рослинами.

Утримання газонів та узбіч центральних доріг.

 

2.Охорона і раціональне використання природних  ресурсів

 Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів;

 Ліквідація  негативних  наслідків  техногенного впливу на   лісові насадження.

Проведення  заходів   з   виявлення   запасів   природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення;

Заходи з озеленення  – посадка нових зелених насаджень в сільських парках, в придорожніх смугах; озеленення вулиць та розширення паркових зон;

Заходи по боротьбі з хворобами дерев, виявлення  сухостоїв на території населених пунктів;

Заходи з проведенням робіт пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм.

-    Утримання клумб, квітників парків та скверів .

 

3. Раціональне використання і зберігання побутових відходів

  -  Розробити «Схеми санітарного очищення території ОТГ»

 -  Придбання контейнерів та машина для перевезення і складування ТПВ.

 - Розпочати роботи з обладнання полігону твердих побутових відходів,

4.Покращення водопостачання та водовідведення

- впровадженні нових форм і методів фінансового забезпечення інноваційного розвитку.

- залучення ініціативних груп мешканців громади для проведення робіт по озелененні територій;

- зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, ,ліквідація вигрібних ям;

- забезпечення протягом 2021 року фінансування робіт згідно програми по поводженню з твердими побутовими відходами;

- щорічне, враховуючи реальну ситуацію, коригування Програми з метою визначення першочергових заходів.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

             Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів сільського  бюджету, за можливості додаткового спів фінансування з  інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 - збори за забруднення навколишнього природного середовища, відповідно до статті 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності.

- зборів громадян за послуги з вивезення та транспортування ТПВ

 - цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Головним розпорядником коштів є Ванчиковецька сільська рада.

Замовником та організатором виконання робіт є  Ванчиковецька  сільська рада та КП “Благоустрій”, які замовляють проектно-кошторисну документацію, укладють угоди на виконання робіт.

      Перелік об’єктів для виконання робіт визначається Замовником за погодженням з постійною комісією з, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва та постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а)впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

– зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;

– попередження забруднення поверхневих і підземних вод ;

- залучення приватних інвестицій та відповідно покращення фінансово-господарського становища  комунального підприємства «Благоустрій».

 - вдосконалення діючого порядку ціноутворення на послуги з вивезення та транспортування ТПВ – перехід до стимулюючого тарифоутворення.

- збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної   води;

- покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

- зменшення кількості захоронення промислових і твердих побутових відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного збору відходів, організація укладення договорів з метою належного поводження з відходами (ліній з переробки та утилізації відходів).

- покращення стану зелених насаджень на території Ванчиковецької сільської ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з карантинними рослинами, озеленення вулиць на території ради

покращення технічного стану та благоустрою водойм для якісної подальшої експлуатації їх;

 

Ванчиковецький сільський голова                                                        В.С.Лупой

 

 

 

Фінансове забезпечення програми

 

Назва заходу

Обсяг коштів за 2021 рік

              Бюджет

 

1

Заходи з озеленення  – посадка нових зелених насаджень в сільських парках, в придорожніх смугах; озеленення вулиць та розширення паркових зон

31260

Сільський бюджет

 

2

Утримання газонів та узбіч центральних доріг, вуличне освітлення

870400

Сільський бюджет

 

3

 Утримання клумб, квітників парків та скверів, заробітна плата тех.працівників, електрика

890000

Сільський бюджет

 

4

Сплата екологічного податку

15,700 грн

Сільський

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

                 

Ванчиковецький сільський голова                                                  В.С.Лупой

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь