A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ванчиковецька громада
Ванчиковецька сільська рада | УВАГА !!! СТАРА ВЕРСІЯ САЙТУ

Програма підтримки та розвитку освіти

Дата: 18.12.2020 11:09
Кількість переглядів: 535

Паспорт

Програми підтримки та  розвитку закладів освiти

Ванчиковецької сільської ради

 

Повна назва Програми

Програма підтримки та розвитку закладів освiти

Перелiк завдань, заходiв, показникiв Програми

Iнфраструктура та матерiально-технiчне забезпечення.

Оплата праці технічних працівників

Оплата послуг по комунальним енергоносіям

Правове обгрунтування

Конституцiя України, Закони України «Про освiту», «Про загальну середню освiту», «Про дошкiльну освiту», «Про позашкiльну освiту», «Нацiональна стратегiя розвитку освiти в Українi на перiод до 2021 року».

 

Термiни реалiзацiї Програми

2021 рік

Розробник Програми

Ванчиковецька сільська рада

 

Учасники реалiзацiї Програми

Ванчиковецька сільська рада

Заклади дошкiльної освіти

Заклади освіти

Позашкiльнi заклади освіти

Громадськiсть громади

Джерела фiнансування

Кошти мiсцевого бюджету

Кошти благодiйних фондiв сприяння розвитку освiти

Кошти iнших джерел

 

2. Вступ

          Освiта – наука i мистецтво може озброїти  молоде поколiння українцiв знаннями про труднощi i проблеми, з якими їм  доведеться зiткнутися в життi, та засобами подолання труднощiв i розв’язання проблем. Сьогоднi мисляча людина зобов’язана спостерiгати, аналiзувати, вносити пропозицiї, вiдповiдати за ухваленi рiшення й умiти долати конфлiкти й суперечностi. А для цього освiта повинна бути iнновацiйною, скерованою на формування свiтогляду, основаного на багатокритерiйностi рiшень, терпимостi до iнакомислення й вiдповiдальностi за свої дiї.

            Рiвень освiти впливає на ефективнiсть соцiальної iнтеграцiї нового поколiння, його готовнiсть до самостiйного життя i успiшної дiяльностi в сучасному свiтi. Отже, й освiта повинна бути iнакшою, нiж це було двадцять рокiв тому. Вона теж має стати мобiльнiшою, вiдкритою до змiн, ефективнiшою в  умовах фiнансово-економiчної нестабiльностi, соцiальної розмежованостi у суспiльствi, повинна краще забезпечувати потреби населення.

Освiта стає стратегiчною сферою, що забезпечує нацiональну безпеку. Рiвень конкурентноспроможностi країни у багатьох сферах її життя залежить вiд рiвня освiтньої пiдготовки пiдростаючого поколiння. Надважливим завданням є вихiд освiти села на ринок свiтових освiтнiх послуг, розширення участi навчальних закладiв, педагогiв та учнiв у проектах мiжнародних органiзацiй i спiвтовариств.

 

3. Мета та основнi завдання Програми:

         Мета програми – створення умов для розвитку доступної та якiсної системи освiти мiста, розвитку особистостi i творчої самореалiзацiї кожного громадянина, виховання молодого поколiння людей, якi будуть ефектвно працювати i навчатися впродовж життя, зберiгати i примножувати цiнностi нацiональної культури i громадянського суспiльства, розвивати i змiцнювати незалежну та правову Державу Україна як невiд’ємну складову європейської та свiтової спiльноти.

          Основнi завдання:

- створення для громадян рiвних можливостей для здобуття освiти;

- постiйне пiдвищення якостi, оновлення змiсту та форм органiзацiї навчально-виховного процесу;

- забезпечення навчальних закладiв сучасними засобами навчання i виховання;

- пiдвищення рiвня забезпеченостi ЗО сучасними технiчними засобами навчання з природничо-математичних  i технологiчних дисциплiн;

- покращення матерiально-технiчної бази навчальних закладів;

- оплата послуг по енергоносіям;

- оплата праці технічого персоналу.

 

4. Загальнi положення:

          Для досягнення мети та виконання завдань, визначених у Програмi, розроблено систему заходiв, що вiдображенi у роздiлi VIII «Перелiк завдань, заходiв, показникiв та очiкуванi результати Програми». Розкрито завдання та заходи щодо удосконалення розвитку освiтньої галузi,  наголошено на нацiональному характерi освiти i виховання, рiвних можливостях для здобуття якiсної освiти, пiдкреслено першочергову необхiднiсть застосування iнновацiйних та iнформацiйних технологiй. Сформовано вимоги до сучасного управлiння освiтою, вказано на необхiднiсть та шляхи удосконалення роботи педагогiчних кадрiв, якi б були спроможнi працювати над пiдвищенням якостi знань. Визначено завдання у сферi мiжнародної спiвпрацi.

Програма базується на сучасних теоретичних положеннях та концепцiях новiтньої вiтчизняної i зарубiжної педагогiки, в її основi – визнання прiоритетної ролi особистостi та забезпечення її iндивiдуальних освiтнiх потреб.

Вiддiл освiти та  заклади освіти мають право укладати угоди про спiвробiтництво з органами управлiння освiтою та  закладами освіти зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями, фондами у встановленому законодавством порядку.

Особливiстю Програми є рацiональне i ефективне використання бюджетних коштiв, а також залучення iнших асигнувань.

5. Фiнансово-економiчне та ресурсне забезпечення:

Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до законiв України «Про освiту», «Про бюджетну систему України», «Про власнiсть», «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та iнших нормативно-правових актiв.

Фiнансове забезпечення здiйснюється в межах призначень коштiв, передбачених мiським бюджетом, обласним бюджетом, а також iз залученням iнших коштiв, не заборонених чинним законодавством (додаток).

6. Очiкуваний результат:

 Виконання Програми дасть змогу:

- наблизити освiту до європейських вимiрiв i стандартiв;

- забезпечити високу якiсть навчання i виховання через впровадження новiтнiх педаагогiчних та iнформацiйних технологiй, поглиблення iнтеграцiї освiти, пiдвищення квалiфiкацiї, компетентностi та вiдповiдальностi педагогiчних кадрiв;

- створити рiвнi умови та можливостi для здобуття громадянами повноцiнної якiсної освiти, особистiсного розвитку i творчої самореалiзацiї;      

- продовжити запровадження енергозберiгаючих технологiй у закладах освіти;

7. Прикiнцевi положення:

До Програми можуть бути внесенi змiни та доповнення у зв’язку з:

- прийняттям нових нормативних актiв у галузi освiти;

- коригуванням бюджету освiти вiдповiдно до фiнансово-господарських можливостей мiста;

- формуванням додаткових фiнансових надходжень та матерiально - технiчних ресурсiв;

- розробленням заходiв щодо проведення поточних, капiтальних ремонтних робiт, реконструкцiй навчальних закладiв, покращення їх матерiально-технiчної бази у вiдповiдному навчальному роцi ( затверджується органами мiсцевого самоврядування).

Координацiя i контроль за виконанням Програми покладається на вiддiл освiти Ванчиковецької сільської ради          Програма набуває чинностi з дня затвердження Ванчиковецької сільською радою.

         

Ванчиковецький сільський голова                                               Володимир ЛУПОЙ

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку закладів освіти

 

Обсяг коштiв, якi пропонується залучати на виконання Програми

2021 рiк

Мiсцевий бюджет

0

Iншi кошти, не забороненi чинним законодавством

-

Усього

0

 

 

Ванчиковецький сільський голова                                     Володимир ЛУПОЙ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

розвитку закладів освіти

1. Ініціатор розроблення програми: Ванчиковецька сільська рада

2. Дата, номер і назва документа про затвердження програми:  Рішення

3. Розробник програми: Ванчиковецька сільська рада

4. Співрозробники програми: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Ванчиковецької сільської ради

5. Відповідальний виконавець програми: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Ванчиковецької сільської ради

6. Термін реалізації програми: 2021 рік.

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм): Місцевий бюджет, інші бюджети

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: -

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених в бюджеті Ванчиковецької сільської ради на 2021 рік:    35226670 грн

                                         

    Ванчиковецький сільський голова                                     Володимир ЛУПОЙ

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь