A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ванчиковецька громада
Ванчиковецька сільська рада | УВАГА !!! СТАРА ВЕРСІЯ САЙТУ

 Правила   благоустрою території  населених  пунктів Ванчиковецької   сільської  ради

Дата: 25.03.2020 09:36
Кількість переглядів: 527

 

                                                             Додаток

                                                                                до  рішення сесії   сільської  ради 

                                                                                                                            від     05.02.2020 року № 04-07/20                                                                          

 

 

 Правила   благоустрою

території  населених  пунктів Ванчиковецької   сільської  ради об’єднаної

 територіальної   громади  Новоселицького  району  Чернівецької  області

 

Розділ 1. Загальні положення

 

 1.1. Правила благоустрою території  населених пунктів Ванчиковецької сільської  ради об’єднаної  територіальної   громади  Новоселицького району Чернівецької області (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюються економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою сіл триторіальної громади, порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою сіл, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території сіл, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та  порядку у селах.

 Правила спрямовані на:

 - розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території сіл у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

- створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою сіл.

 Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою сіл громади і спрямовуються на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 1.2. Об'єкти благоустрою сіл громади використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

 1.3.  Організацію благоустрою сіл  забезпечує сільська рада та її виконавчий орган,  здійснюють благоустрій уповноважені ними підприємства, установи, організації відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території сільської ради.

 1.4. Повноваження органу місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, "Про органи самоорганізації населення", чинними нормативно-правовими актами.

 1.5. Правила є відкритими та доступними для населення, підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

 1.6. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи” та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

 1.7. Правила містять загальнообов'язкові на території сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої чинними нормативно-правовими актами.

 1.8. Координацію діяльності в сфері благоустрою структурних підрозділів сільської ради,  підприємств, установ, організацій, фізичних осіб здійснює сільський голова.

 

Розділ 2. Визначення термінів

 

 2.1.     У цих Правилах терміни вживаються  в  такому значенні:

2.1.1. Балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом.

 2.1.2. Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 2.1.3. Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з їх відбудови за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

 2.1.4. Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

2.1.5. Вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування,  тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок.

 2.1.6. Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу.

 2.1.7. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

 2.1.8. Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

 2.1.9. Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

5) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;

6) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

7) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

8) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;

9) інші елементи благоустрою сіл громади.

 2.1.10. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

 2.1.11. Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

 2.1.12. Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами.

 2.1.13. Користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” сільських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

 2.1.14. Лісопарк – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

 2.1.15. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

 2.1.16. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

 2.1.17. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

 2.1.18. Міст - споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости поділяються на: малі – довжиною до 25 м, середні – довжиною до 100 м, великі – довжиною більше ніж 100 м, позакласові – довжиною більше ніж 500 м.

 2.1.19. Об'єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

- пам'ятки культурної та історичної спадщини;

- майдани, площі, бульвари, проспекти;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

5) інші території в межах сіл громади.

 2.1.20. Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

 2.1.21. Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – документ, в якому визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури  районної  державної адміністарції.

 2.1.22. Прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

 2.1.23. Проїзна частина - частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

2.1.24. Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

 2.1.25. Ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

 2.1.26. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

 2.1.27. Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

 2.1.28. Суб'єкти у сфері благоустрою сільської ради - учасники відносин у сфері благоустрою сіл громади, а саме: орган  місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності, органи самоорганізації населення, громадяни.

 2.1.29. Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення будь якого з об'єктів благоустрою: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

 2.1.30. Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

 2.1.31. Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

 2.1.32. Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна).

 2.1.33. Червона лінія – геодезично фіксована межа, яка відокремлює територію вулиць і доріг від інших видів використання територій поселень, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

 

Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою сіл громади

 

   3.1. Громадяни у сфері благоустрою села мають право:

 3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою села.

 3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території села.

 3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, уповноважених ними підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою села.

 3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

 3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

 3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб.

 3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

    3.2. Громадяни у сфері благоустрою села зобов'язані:

 3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

 3.2.2. Дотримуватися правил благоустрою території села.

 3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою села.

 3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою села.

 3.2.5. Забезпечувати самостійно або разом з іншими громадянами видалення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм та норм їх утворення.

 3.2.6. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин.

 3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими чинними нормативно-правовими актами.

 3.2.8. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень до початку робіт балансоутримувача, що обслуговує даний будинок про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ним місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця

.

Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері благоустрою села.

 

   4.1. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою села мають право:

 4.1.1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

 4.1.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою села;

 4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводять до її нецільового використання;

 4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб;

 4.1.5. брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

 4.1.6. вносити на розгляд відповідного виконавчого органу сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

  4.2. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов'язані:

 4.2.1. утримувати або на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати утримання в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі закріпленої за ними, на умовах Угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою з відповідним виконавчим органом сільської  ради   об'єкти благоустрою (їх частини);

 4.2.2. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;

 4.2.3. постійно утримувати в належному стані фасади закріплених в установленому порядку будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з Департаментом містобудування, архітектури та земельних відносин;

 4.2.4. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

 4.2.5. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.6. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);

 4.2.7. у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов їх функціонування та й утримання їх у чистоті і належному стані;

 4.2.8. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України;

 4.2.9. вивозити або, на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм, укладати договори з спеціалізованими підприємствами на захоронення або утилізацію відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних та інших) при утворенні обсягу не менше ніж 15м3 на місяць згідно з діючими нормами утворення;

 4.2.10. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

 4.2.11. забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону;

 4.2.12. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центрального органу виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

 4.2.13. попереджувати не пізніше ніж за тиждень балансоутримувача, а також особу, що обслуговує даний будинок про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ними місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця;

 4.2.14. Організації, підприємства та установи, які є виконавцями будівельних робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, зобов'язані забезпечити вивезення та розміщення будівельного сміття, не ущільненого ґрунту в спеціально відведені місця, здійснити заходи, пов’язані з унеможливлюванням виносу ґрунту та сміття за межі будівельного майданчику.

 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання

 території сіл громади

 

    5.1. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

 1) Парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд, зокрема їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися.

Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації згідно із встановленими правилами.

 2) Пам'яток культурної та історичної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати території пам'яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

Використання пам'яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.

Власники пам'яток або їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам'ятки, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

 3) Доріг, вулиць (провулків, узвозів, проїздів).

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

 Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

4) Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» сільських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

- у місцях розміщення споруд побутово-торгівельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти за погодженням з відповідним виконавчим органом сільської ради.

5) Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками та користувачами земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, що розташовані в межах „червоних ліній” сільських вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари,

- забезпечувати виконання дорожньо-експлуатаційними підприємствами на підставі договору прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України;

- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

У межах «червоних ліній» сільських вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

випасати худобу та свійську птицю;

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.

 6) Кладовищ.

 Утримання кладовищ а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечуює виконавчий орган сільської ради із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх компетенції.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують виконавчі органи сільської ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України.

 Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

 Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

 5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, території житлової та громадської забудови

 5.2.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм, Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій.

      6. Послуги з вивезення твердих побутових відходів від  населення сіл об’єднаної територіальної громади  здійснюються комунальним підприємством «БЛАГОУСТРІЙ»  Ванчиковецької сільської  ради  за  відповідним  графіком.

     6.1. Вивезення  твердих  побутових  відходів  здійснюються  кожної  суботи  за відповідним  графіком :

-  друга  та  четверта  пятниця  місяця  - село Ванчиківці  та село Ванчинець, з  08.00 год. до  16.00 год.;

- перша та  третя  субота  місяця – перша  частина  села Костичани та село Новоіванківці, з  08.00 год. до  16.00 год. ;

-  друга та четверта субота  місяця  - друга  частина  села  Костичани  та село Думени, з  08.00 год. до  16.00 год.;

-  остання  субота   місяця  - село Черленівка, з  08.00 год. до  16.00 год.

 

 

Ванчиковецький  сільський  голова                                                                                                              В.С.Лупой

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь